TRANSFER ELEVI 

  • Conform O.M.E.C. nr. 4249 din 13 mai 2020, pentru anul școlar 2020-2021 transferul copiilor și al elevilor se va realiza în perioada 25 august - 7 septembrie 2020.

  •  Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” - Iași NU ARE LOCURI LIBERE.

  • În situația în care se vor elibera locuri, vom posta pe site toate informațiile, anterior datei de 25 august 2020.


 ÎN ATENȚIA

absolvenților claselor a IV-a de la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” și a elevilor declarați admiși la Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze din data de 28 iunie 2020

 În perioada 30 iunie – 10 iulie 2020 se vor depune online, pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dosarele de înscriere în clasa a V-a pentru anul școlar 2020-2021.

  Dosarul de înscriere va conține următoarele acte, scanate într-un singur document, care va avea ca titlu numele elevului:

- cerere de înscriere (vezi AICI)

- certificatul de naștere al elevului

- cărțile de identitate ale părinților/tutorelui legal

- adeverință medicală

- adeverință de elev, eliberată de unitatea școlară unde a absolvit clasa a IV-a

Rezultate FINALE – vezi aici         


CENTRUL DE EXAMEN NR. 38

EXAMEN DE BACALAUREAT

sesiunea iunie-iulie 2020

COLEGIUL NAȚIONAL ”GARABET IBRAILEANU” IAȘI

Rezultatele finale, după contestații.

  PREȘEDINTE,

Prof. Dr. CECILIA FOIA


  Înscrierea în învățământul PRIMAR și PREȘCOLAR - la rubrica Noutăți


 Oferta educaţională pentru anul şcolar 2020-2021

Viziunea și Misiunea

 

Educaţia primită în şcoala noastră îţi va oferi posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume în continuă prefacere!

 

 

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” - Iași, România promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii, cinstei și onestității, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoștințelor de cultură generală, formarea de abilități practice în vederea însușirii valorilor fundamentale ale culturii naționale și internaționale.

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înțelegerea și aplicarea principiilor democrației, dezvoltării capacității de comunicare și relaționare, aprecierii valorilor culturale și artistice din patrimoniul universal.

Stilul didactic al dascălilor noștri este direcționat spre latura formativă și informativă, dezvoltând personalități deschise către o societate în schimbare, capabile să formuleze opțiuni școlare și profesionale realiste, conforme cu nevoile sociale și propriile interese și aptitudini.

Școala noastră urmărește crearea unui cadru propice pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învățământ. 

 

 

Distincţii