Erasmus+

Dialog european intercultural despre natură

Migraţia europeană în secolul XX

Mituri, legende şi tradiţii populare de iarnă

Multiculturalitate şi multimedialitate

Noile tehnologii informatice şi piaţa muncii

Să construim o Europă fără violenţă, prin şcoală

Învăţarea rapidă a limbilor străine folosind noile tehnologii

Training highschool students in the field of environment protection and ecology using

Using the It to educate students in the conservation of touristic patrimony

IT - pivot al integrării europene