Petrovici Luca

Balaur Sabina Amalia

Bertea Daria Codrina

Pălămidă Robert Adrian

Petrovici Maria

Petrovici Ștefan

Ursu Sabina Elena

Simion Veronica Felicia

Petraru Mădălina

Barila Olga

Chelărașu Georgiana

Ilcov Anastasia

Văzdăuţan Constantin

Filimonov Alexandrina

Sîrbu Cristina

Ciornîi Corina

Placinschi Oana

Cristea Tatiana

Arnăutu Maria

Cazan Carmina

Borlea Oana

Ionescu Mărgărint Sabina

Prisecariu Diana

Arnăutu Teodor

Rotaru Milka

Chirilă Alina

Tarași Maria

Mafteciuc Raluca

Șălaru Oana

Țipu Anca

Ghica Iulian

Armeanu Sabina

Waszkiewicz Ioana

Stănel Cristina

Marinescu Ștefan

Tufescu Florina

Scîntei Laura Iuliana

Musteață Bogdan

Aftene Daniela

Kecskes Neagu Cătălina

Petrovanu Cyntia

Brăiescu Mihaela

Iftode Camelia

Ianoș Gabriela

Istudor Ionela

Lehrer Fernanda

Vasiliu Carla Lorelei

Morărașu Cătălina

Lupu Camelia

Țurcanu Silviana

Iancu Lăcrămioara

Huțu Carmen

Andrei Anica

Atasiei Maria

Solomon Nicoleta

Tufescu Florin

Ioanițescu Maria Liliana

Wechsler Nadia

Fulga Doina Maria

Ianăși Mihaela

Daneliuc Cristina

Ungureanu Dana

Negoescu Nicoleta

Lupașcu Ivona

Barcov Virginia

Filip Elena

Racu Mariana

Georgescu Maneta