COLEGIUL NAŢIONAL „GARABET IBRĂILEANU”, IAŞI
SCURT ISTORIC

1899 (1 noiembrie) – se inaugurează cursurile clasei I a Şcolii de aplicaţie (Seminarul Pedagogic Universitar). Până în 1906 şcoala a funcţionat cu o singură clasă.
1906 – se construiesc noi săli de clasă, se amenajează o sală de gimnastică şi o bibliotecă. Se adaugă noi materii la clasa a VIII-a.
1912 – se eliberează primele certificate de absolvire în urma susţinerii unui examen de absolvire a liceului, preşedinte fiind I. Simionescu, eminent om de ştiinţă.
1916 – 1918 – şcoala adăposteşte serviciul militar, poşta armatei ruse şi îl găzduieşte pe Alexandru Vlahuţă.
1919 – şcoala funcţionează cu patru clase (două curs inferior, două curs superior).
1933 – 1934 – şcoala funcţionează cu şase clase, dintre care patru de liceu.
1938 – ciclul liceal este complet; Şcoala de aplicaţie ia denumirea de Liceu de aplicaţie şi îşi mută sediul într-o clădire nouă cu 7 clase, bibliotecă, laborator, cancelarie. Prin Legea „Armand Călinescu” pentru organizarea învăţământului se hotărăşte înfiinţarea Şcolii normale superioare în vederea pregătirii viitorilor profesori. Liceul de aplicaţie al Seminarului pedagogic devine Liceu de aplicaţie a Şcolii normale superioare.
1944 – corpul didactic şi averea şcolii sunt evacuate, refugiindu-se împreună cu universitatea în Banat şi Transilvania (Liceul de aplicaţie în comuna Balintz). În luna iunie liceul este bombardat şi grav avariat, dar arhiva, biblioteca şi o mare parte din mobilier sunt salvate. În Balintz, cu elevii Liceului de aplicaţie, s-a organizat o serie completă de clase. După 23 august, localul şcolii a servit ca lagăr pentru prizonieri.
1945 (12 martie) – Liceul de aplicaţie revine la Iaşi, iar la 9 aprilie, cu aprobarea Ministerului Învăţământului, cursurile reîncep cu nouă clase.
1948 (1 septembrie) – Liceul de aplicaţie este transformat în liceu clasic, având şi clasele I – IV. Pentru clasa a VIII-a se dă examen de admitere. Latina se preda în clasa a VIII-a, iar greaca în clasele IX – XII.
1955 – prin HCM nr. 1564/1955 liceul clasic se desfiinţează, devenind şcoală medie de 10 ani. Printr-o decizie a Secţiei de Învăţământ i se dă denumirea de Şcoala medie nr. 2 – fete.
1956 – are loc mixtarea şcolii şi i se schimbă denumirea în Şcoala medie nr. 4. Aceasta funcţionează cu 17 clase curs de zi şi 12 clase curs seral. I se repartizează un internat al fostei şcoli pedagogice.
1960 – 1961 – liceul cuprinde 23 de clase.
1962 – şcoala se mută în actualul spaţiu situat în strada Oastei, nr.1 şi prin Ordinul Ministrului, la cererea cadrelor didactice, primeşte denumirea de Liceul „Garabet Ibrăileanu”.
1966 – 1967 – liceul devine, de la clasa a IX-a, liceu de fete, fiind ales de către M.E.Î. ca liceu experimental pentru studierea limbilor moderne începând cu clasa a III-a.
1970 – 1971 – limbile străine se studiază de la clasa I. Liceul funcţionează cu 42 de clase.
1973 – printr-un H.C.M. din l8-19 iunie 1973, liceul devine real-umanist şi funcţionează cu acest profil până la începutul anului 1977.
1977 – printr-un Decret Prezidenţial, liceul devine industrial cu profil mecanic şi de construcţii hidrotehnice sub denumirea de Liceul Industrial Hidrotehnic „G. Ibrăileanu”. A funcţionat cu un număr de 37 clase. Pe lângă clasele cu profil hidrotehnic au mai existat şi cele cu profil filologie în lichidare, precum şi câte o clasă pentru fiecare treaptă, cu profil de matematică-fizică.
1991 – prin adresa M.E.Î. nr. 45816/15.11.1991 liceul redevine real-umanist sub denumirea de Liceul Teoretic „Garabet Ibrăileanu”.
2001 (15 septembrie) – se inaugurează o modernă sală de sport.
2007 – liceului i se acordă titlul de ŞCOALĂ EUROPEANĂ.
2009 – liceul este admis în Alianţa Colegiilor Centenare.
2010 – liceului i se acordă, pentru a doua oară, titlul de ŞCOALĂ EUROPEANĂ.
2010 – liceului i se acordă, de către Ministerul Educației, DIPLOMA DE EXCELENȚĂ INSTITUȚIONALĂ.
2010 – liceului i se acordă, de către Inspectoratul Școlar Județean Iași, DIPLOMA DE MERIT.
2010 – prin ordinul MECTS nr. 4169/15.06.2010 se aprobă schimbarea denumirii Liceului Teoretic „Garabet Ibrăileanu” în Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” începând cu anul şcolar 2010-2011.
2012 – preluarea, începând cu data de 01.09.2012, personalului, arhivei și patrimoniului Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 10 Iaşi, cu unităţile din subordine – Grădiniţa cu Program Normal nr. 16 Iaşi şi Grădiniţa cu Program Normal nr. 14 şi a personalului Grădiniţei cu Program Prelungit Hecuba (Decizia I.S.J. Iași nr. 976/20.02.2012 privind reorganizarea rețelei școlare a județului Iași, completată cu Decizia I.S.J. Iași nr. 1123/01.06.2012 și HCL 86/29.02.2012).
2013 – colegiului i se acordă, pentru a treia oară, titlul de ŞCOALĂ EUROPEANĂ.
2013 – colegiului i se acordă, de către Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din Senatul României, DIPLOMA DE MERIT.
2015 – colegiului i se acordă, de către Inspectoratul Școlar Județean Iași, DIPLOMA DE EXCELENȚĂ.
2016 – colegiului i se acordă, pentru a patra oară, titlul de ŞCOALĂ EUROPEANĂ.
2016 – colegiului i se acordă, de către Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport din Senatul României, DIPLOMA DE ONOARE.
2019 – colegiului i se acordă, pentru a cincea oară consecutiv, titlul de ŞCOALĂ EUROPEANĂ.