CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU CONSTITUIREA CORPULUI NAŢIONAL DE EXPERŢI ÎN MANAGEMENT EDUCAŢIONAL, SERIA  a 16-a, 2020

ÎN  ATENŢIA CANDIDAŢILOR ADMIŞI ÎN CLASA a IX-a  - AN ŞCOLAR 2020-2021


 TRANSFER ELEVI 

  • Conform O.M.E.C. nr. 4249 din 13 mai 2020, pentru anul școlar 2020-2021 transferul copiilor și al elevilor se va realiza în perioada 25 august - 7 septembrie 2020.

  •  Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” - Iași NU ARE LOCURI LIBERE.

  • În situația în care se vor elibera locuri, vom posta pe site toate informațiile, anterior datei de 25 august 2020.

Viziunea și Misiunea

 

Educaţia primită în şcoala noastră îţi va oferi posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume în continuă prefacere!

 

 

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” - Iași, România promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii, cinstei și onestității, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoștințelor de cultură generală, formarea de abilități practice în vederea însușirii valorilor fundamentale ale culturii naționale și internaționale.

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înțelegerea și aplicarea principiilor democrației, dezvoltării capacității de comunicare și relaționare, aprecierii valorilor culturale și artistice din patrimoniul universal.

Stilul didactic al dascălilor noștri este direcționat spre latura formativă și informativă, dezvoltând personalități deschise către o societate în schimbare, capabile să formuleze opțiuni școlare și profesionale realiste, conforme cu nevoile sociale și propriile interese și aptitudini.

Școala noastră urmărește crearea unui cadru propice pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învățământ. 

 

 

Distincţii