Regulament privind accesul şi folosirea bazelor sportive din incinta unităţilor şcolare preuniversitare ale Municipiului Iaşi pe întreaga durată a anului şcolar, a vacanţelor şcolare, precum şi în week-end-uri 


 Concurs angajare ÎNGRIJITOARE


  Definitivat 28.07.2021 - Notele finale


 * Informare admitere la liceu an școlar 2021-2022 * Cerere tip înscriere clasa a IX-a *


PROCEDURA OPERATIONALA CU PRIVIRE LA TRANSFERUL ELEVILOR LA COLEGIUL NATIONAL ,,GARABET IBRAILEANU' IASI PENTRU ANUL SCOLAR 2021-2022


  Colegiul Național ”Garabet Ibrăileanu” Iași nu organizează concurs  pentru înscrierea în clasa a V-a, cele două clase de a V-a,

 pentru anul școlar 2021-2022 sunt formate cu elevii colegiului.

Viziunea și Misiunea

 

Educaţia primită în şcoala noastră îţi va oferi posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume în continuă prefacere!

 

 

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” - Iași, România promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii, cinstei și onestității, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoștințelor de cultură generală, formarea de abilități practice în vederea însușirii valorilor fundamentale ale culturii naționale și internaționale.

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înțelegerea și aplicarea principiilor democrației, dezvoltării capacității de comunicare și relaționare, aprecierii valorilor culturale și artistice din patrimoniul universal.

Stilul didactic al dascălilor noștri este direcționat spre latura formativă și informativă, dezvoltând personalități deschise către o societate în schimbare, capabile să formuleze opțiuni școlare și profesionale realiste, conforme cu nevoile sociale și propriile interese și aptitudini.

Școala noastră urmărește crearea unui cadru propice pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învățământ. 

 

 

Distincţii