(cadrul de referinţă 15-19 ani, nivel 6)

AUTOR


Tudor Arghezi


Lucian Blaga


Ion Barbu


Vasile Voiculescu


Ion Pillat


Ion Vinea


Emil Botta


Gellu Naum


Geo Dumitrescu


Ştefan Augustin Doinaş


Anatol Emilian Baconsky


Nichita Stănescu


Marin Sorescu


Leonid Dimov


Ileana Mălăncioiu


Mircea Cărtărescu


Fănuş Neagu


George Călinescu


Marin Preda


Augustin Buzura


Mircea Nedelciu


Mihail Sadoveanu


Eugen Ionescu


Marin Sorescu


Ion Băieșu


Camil Petrescu


Lucian Blaga


F. M. Dostoievski


Ștefan Bănulescu

TITLU


Poezii


Poezii


Poezii


Poezii


Poezii


Poezii


Poezii


Poezii


Poezii


Poezii


Poezii


Poezii


Teatru, Poezii


Poezii


Poezii


Mendebilul, Poezii


Nuvele


Bietul Ioanide


Moromeții, Cel mai iubit dintre pământeni


Feţele tăcerii, Vocile nopţii


Zmeura de câmpie


Nicoară Potcoavă


Regele moare


Iona


Teatru


Teatru


Teatru


Crimă și pedeapsă


Cartea Milionarului

 

 

STUDII DESPRE LITERATURĂ / CULTURĂ
Garabet Ibrăileanu, Spiritul critic în cultura românească
Camil Petrescu, Fenomenul românesc
Mihail Ralea, Filosofia culturii cu aplicaţii româneşti
Mircea Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenţei
Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României
Lucian Blaga, Trilogia culturii, Trilogia cunoaşterii
Constantin Noica, Rostirea filosofică românească, Sentimentul românesc al fiinţei


CRITICĂ LITERARĂ
George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent
Titu Maiorescu, Critice
Eugen Lovinescu, Critice
Eugen Simion, Scriitori români de azi
Nicolae Manolescu, Despre poezie, Arca lui Noe
Tudor Vianu, Arta prozatorilor români, Estetica