În atenția absolvenților de clasa a XII-a

Absolvenții claselor a XII-a de la Colegiul Național “Garabet Ibrăileanu” Iași vor susține probele scrise de la Bacalaureat 2024 la Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Iaşi.
Conform OME nr. 5242/31.08.2022 cu privire la organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat 2024 și a Calendarului examenului național de bacalaureat 2024, absolvenții claselor a XII-a vor susține probele scrise în funcție de filiera, profilul și specializarea absolvită, astfel:
Luni, 01 iulie 2024, Proba Ea) – Limba și literatura română;
Marți, 02 iulie 2024, Proba Ec) – proba obligatorie a profilului – Matematică/Istorie;
Joi, 4 iulie 2024, Proba Ed) – proba la alegere a profilului și specializării.
Elevii vor fi prezenți în sălile de examen în fiecare zi a probei cel târziu până la ora 8.30, pe la poarta din str. N. Bălcescu nr. 10 și se vor legitima pe baza unui document de identitate (carte de identitate, pașaport).
Sălile în care se susțin probele sunt situate în Corp A (clădirea nouă).
Vor utiliza pix/stilou cu pastă/cerneală albastră și creion negru pentru scheme, desene, grafice, etc.
Nu vor folosi instrumente de scris de tip Frixion și nici corectoare de tip pic sau pastă albă: orice corectură se face conform metodologiei de examen.
Ora începerii probelor este ora 9.00.
Durata probei – 3 ore.
Repartizarea pe săli de examen se va afișa cu 24 de ore înaintea fiecărei probe scrise la avizierul Colegiului Național “Mihai Eminescu” Iași. În afara actului de identitate și a ustensilelor de scris, toate celelalte materiale vor fi depuse la sala de bagaje care va fi anunțată odată cu repartizarea pe săli.
Mult succes!